Vad är APL?

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser.

Apl innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Även hela eller delar av en elevs gymnasiearbete, kan genomföras som apl. Apl är ingen kurs i sig, utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen. Syftet med apl är att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Apl ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. För närvarande har årskurs 3, 15 veckors apl i årskurs tre, fördelat på tre stycken hela veckor och löpande varje torsdag och fredag. Nytt för i år är att årskurs 2 kommer ha två hela veckor och de 13 resterande veckorna i årskurs 3.

Vilka typer av platser är lämpliga?

Vad som är lämpligt eller ej är ofta högst individuellt. Vad som passar för en person kan vara helt fel för någon annan. Generellt kan man säga att apl-platsen skall vara relevant för utbildningens innehåll då apl inte är en egen kurs utan en del av befintlig utbildning.

På inriktningen sälj och support så brukar de flesta apl-platser traditionellt vara på butiker, både inom detaljhandel och dagligvaruhandel. Vi har goda samarbeten med ICA, Willys, COOP, Elgiganten, Mediamarkt/Power, Tricom, IT-avdelningar i Gävle och Sandvikens kommun, Ahlsell, Biltema, ELON, Kjell med flera.

Med det sagt så görs alltid en individuell bedömning tillsammans med elev där lämplighet och önskemål tas i beakt för att få till ett så bra samarbete som möjligt.

Skolverket om apl

Här kan du läsa mer om vad som gäller.